PowerCon

PowerCon er en ingeniørvirksomhed, som er specialiseret i udvikling af elektriske energikonvertere, som benyttes i både vindmøllerindustri og landstrømsløsninger. Vi arbejder således aktivt på at skabe en grønnere fremtid, baseret på bæredygtige energiløsninger. Helt konkret bidrager PowerCon’s løsninger til at optimere grøn energiforsyning, samt at erstatte behovet for traditionel energiproduktion med fossile brændstoffer, og således reducerer vi udledning af skadelige stoffer som CO2, SOx, NOx og urene partikler. Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere, bidrager PowerCon således målrettet for at indfri FNs bæredygtighedsmål. Bæredygtighedsprincipper er naturligvis indtænkt i PowerCon's produktion, hvor genbrug af komponenter, rationel affaldshåndtering, ressourcegenanvendelse, samt fokus på energiforbrug, er en forankret del af vores mindset.

Se de øvrige virksomheder