Ping IT A/S

Ping IT er en virksomhed baseret på et cirkulært økonomisk grundlag. Vi sikrer, at IT-udstyr, som er blevet for småt eller gammelt til en ejer, finder en ny ejer, og dermed bliver genanvendt. Vi sikrer desuden, at IT-udstyr som ikke kan genbruges, bliver genvundet som råvarer frem for at blive behandlet som affald. Ping IT er en social ansvarlig virksomhed med min. 15% af medarbejderstaben kommende fra kanten af arbejdsmarkedet. Virksomhedens strategiske mål tages med udgangspunkt i FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Endeligt ser vi vores evne til at sikre beskyttelse af informationer, som en af de vores vigtigste kompetencer.

Se de øvrige virksomheder