Modern American Recycling Services, Europe

Modern American Recycling Services (M.A.R.S) Europe er et ophugningsværft, der har en lang historie i USA og er nyetableret på Frederikshavn Havn på verdens første specialbyggede site efter alle miljøforskrifter. Værftets opgave er at genindvinde skibe og offshoreplatforme efter de mest moderne og bæredygtige principper, som tillader at genbruge stålet til nye materialer og er et alternativ til ophugning under usikre miljø- og arbejdsforhold på strande i fx Bangladesh. M.A.R.S. Europe har en ambition om at gøre Frederikshavn til centrum for grøn recycling af skibe og offshoreinstallationer og forventer at genindvinde 200.000 ton forarbejdet stål om året.

Se de øvrige virksomheder