ME Production

MEP sælger gearkasser og røgrensningsanlæg til skibe. Vores gear er kendt for sin høje kvalitet og kan efter 10-15 år på vandet få lavet service, så det holder endnu 10-15 år = hele skibets levetid. Vores røgrensningsanlæg(scrubbere) renser svovlen ud af røggassen, så der ikke bliver udledt svovl i luften. Systemet er med til at skibene lever op til de nye miljøkrav der træder i kraft 01-01-2020. Vi stræber altid efter at optimere vores produktion, samt genanvende så mange materialer som muligt, således at vores spild blive minimeret.

Se de øvrige virksomheder