GOLDING BYG ApS

Golding Byg har specialiseret sig i bæredygtigt sommerhusbyggeri. Vi arbejder ud fra FNs 17 Verdensmål, for at gøre dem til hverdagsmål. For os betyder bæredygtighed, at alt træ som minimum er FGC certificeret, at behandlet træ er miljøvenligt, at energi og vandforbrug minimeres og at min 90% af affaldet kan gå til genbrug. Derfor samarbejder vi med Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark om affaldssortering og energi- og ressourceoptimering. Vore nybyggede sommerhuse skal aflevere så lille et aftryk på klima og miljøregnskabet som muligt. Vi gør meget ud af at sortere, så hvad der før var affald, nu kan genanvendes.

Se de øvrige virksomheder