ECO-Locaxion

Startup-virksomhed med et nytænkende, cirkulært koncept for en ny type datacenter. ECO-Locaxion (ELC) har indgået et strategisk samarbejde med Sæby Varmeforsyning, som gør ELC i stand til at levere væskebåren køling til datacenterets servere ved at udnytte det kolde returvand fra Sæby Varmeforsynings kunder. Samtidig kan overskudsvarmen fra de mange servere i datacentret føres retur til Sæby Varmeværk og indgå i byens varmeforsyning. Symbiosen medfører, at Sæby Varmeforsyning bliver CO2 neutral og ECL bliver CO2 negativ. Den energieffektive løsning i et cirkulært system tilgodeser nærmiljøet, samfundet og FN’s klimapolitik, suppleret med en reducering af IT-branchens totale energiforbrug.

Se de øvrige virksomheder