Biotech Innovation

Som firma arbejder vi bla. med neutralisering af statisk elektricitet og overfladespændinger, det giver ikke bare et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø, men også større sikkerhed for produktions og fremstillingsvirksomhed. Et korrekt dimensioneret og installeret Biotech Innovations Power Pack system sikrer også virksomheden mod fedtbelægninger i emhætter og i ventilationskanaler, hvilket giver en reduceret brandfare, et bedre sug og meget lettere og billigere rengøring. PP-behandlet vand til industribrug benyttes for at undgå kalkstens- og okkerbelægninger i kedler og rør, til at forebygge anaerobe bio-film i rørledninger, lette rengøring og forbedre kvaliteten af afledt spildevand. Er også med til at lave en film om grøn vækst.

Se de øvrige virksomheder