Læsø sender Færgeselskabet Læsø K/S videre til finalen

På færgekontoret i Vesterø Havn fik direktøren for Læsø Færgeselskab Lars Rieks overrakt blomster og diplomer i forbindelse med, at Læsø Erhvervsforening har valgt Færgeselskabet Læsø K/S til at repræsentere Læsø ved den regionale TagFat kåring 24. maj.

Færgeselskabet Læsø K/S sejler rutesejlads mellem øen Læsø i Kattegat og Frederikshavn. Selskabet har i dag to færger – M/F Ane Læsø og M/F Margrete Læsø. Færgeselskabet er ved at gennemføre en optimering på billetsystem, markedsføring og udmærker sig ved, at samarbejde med de øvrige aktører på Læsø vedr. tiltrækning af gæster til øen.

På billede ses formand for Færgeselskabet Læsø og viceborgmester Lars Birch Johansen og direktør for færgeselskabet Lars Rieks. I baggrunden ses kommunaldirektør Jørgen Vesterby Christiansen.